26 listopad 2018

Walne zebranie Członków UKŻ GROT

Napisał

Zapraszamy na Walne zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "GROT" w Suwałkach.

Walne zebranie Członków UKŻ "GROT" odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Klubu w Suwałkach przy ul. Zastawie 38A

 

W przypadku nie odbycia się zebrania w pierwszym terminie następne Walne zebranie Członków UKŻ GROT odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 roku o godz. 12:00.

 

Do zaproszenia dołączamy proponowany porządek obrad.

 

Serdecznie zapraszamy!

Galeria